Сайт на годината

Жури

Маркетинг
Дизайн
Програмиране

За нас е чест в журито на Сайт на годината да имаме подкрепата на утвърдени професионалисти от различни области на уеб, хора от цялата страна. Това жури за нас е гаранция за успех на Конкурса и изпълняване на мисията му в пълния й потенциал.

Основно жури

Младежко жури