Сайт на годината

Участници

/ Участници

Общо регистрирани: 4 участници

Корпоративен сайт
Корпоративен сайт

Представителни сайтове на компании (сайтовете на малките и стартиращи фирми не влизат в тази категория).

Сайт на startup или малка фирма
Сайт на startup или малка фирма

Това са фирмени сайтове на стартиращи бизнеси (до 24 месеца от регистрация) или малка фирма (до 50 служителя).

Електронна търговия
Електронна търговия

Сайтове, в които основната дейност е търговия, продажба на стоки, със съответните функционалности.

Малък електронен магазин
Малък електронен магазин

Сайтове, в които основната дейност е търговия, продажба на стоки, със съответните функционалности.

Институционален сайт
Институционален сайт

Сайтове на държавни и общински, образователни и други институции.

1 участник

Медиен сайт
Медиен сайт

Медийни сайтове - онлайн медии, с ясно изразен медиен характер, публикувана и ясно означена собственост на медиата и...

1 участник

Продуктов сайт
Продуктов сайт

Сайтове, посветени на конкретен продукт или услуга.

Сайт за онлайн услуги
Сайт за онлайн услуги

Сайтове за изцяло онлайн услуги, като например онлайн разплащания, електронна поща, електронни карти, онлайн...

1 участник

Сайт на събитие
Сайт на събитие

Сайтове, посветени на конкретно събитие - конференция, среща, концерт, други.

Сайт на кауза / НПО
Сайт на кауза / НПО

Сайтове на неправителствени организации или такива, посветени на конкретна кауза.

1 участник

Личен сайт
Личен сайт

Сайтове, посветени на отделна личност, в т.ч. експерт, лекар, политик, музикант, артист и други.

Мобилно приложение
Мобилно приложение

Мобилни приложения от всякакво естество.

*При до 5 участника в категория журито има право да не класира проект за 1-во място.

Мисия

Мисията на Фондация за активно развитие на уеб и Конкурса Сайт на годината е да предоставяме платформа за развитие и подкрепа на уеб - агенции, компании, професионалисти, хора амбиции в нашата сфера.
Заедно градим среда и общност за по-качествени онлайн услуги за бизнеса и организациите в страната. Вдигаме летвата, даваме добрите примери, показваме, че може хубави проекти и инициативи да се случват и тук, в България.
Знаем, че заедно можем повече.