Сайт на годината

Условия за участие

Основно условие за участие в Сайт на годината 2023 е проектът (сайтът) да е разработен от българска компания и екип.

Категории (с платено участие):

 • Корпоративен сайт
 • Сайт на startup или малка фирма
 • Електронна търговия
 • Малък електронен магазин
 • Институционален сайт
 • Медиен сайт
 • Продуктов сайт
 • Сайт за онлайн услуги
 • Сайт на събитие
 • Мобилно приложение
 • Личен сайт / блог

Категории (с безплатно участие):

 • Онлайн игра
 • Подкаст
 • Сайт на кауза / НПО

В конкурса няма да бъдат допускани за участие проекти, които: разпространяват информация, данни, текст, софтуер, музика, звук, фотографии, графики, видео, съобщения или други материали (за по-кратко общо наричани “информация”), нарушаващи по какъвто и да е начин конституционно гарантираните права на гражданите; нарушават приложимо българско или международно право; са насочени срещу правата на малолетни по какъвто и да е начин; разпространяват, свалят, изпращат, или по друг начин правят достъпна информация, върху която нямат законни или договорни права, включително, но не само права върху патент, марка, търговска тайна, авторски и други сродни права; разпространяват “верижни писма”, “джънк мейлове”, “пирамидни схеми” или други подобни форми; разпространяват, свалят, изпращат или по друг начин правят достъпни материали, които съдържат софтуерни вируси или друг компютърен код, файл или програма, създадени, за да прекъснат, разрушат или ограничат функционирането по какъвто и да е начин на софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.

Един сайт може да участва само в една категория.

Сайтове, участвали и печелили награда в предишни издания на Конкурса ще трябва да декларират и посочват значимо подобрение, за да участват отново.

За участие в конкурса следва да се заплати такса:

 • Начало на регистрацията 24 май – 50% отстъпка – 80 лв.
 • Ранна регистрация от 25.05 до 31.08.2023 г. - 120 лв.
 • Основна регистрация от 1 до 30.09.2023 г. - 160 лв.