Сайт на годината

Условия за участие

/ Условия за участие

Основно условие за участие в Сайт на годината 2022 е проектът (сайтът) да е разработен от българска компания и екип.

Категории (с платено участие):

 • Корпоративен сайт
 • Сайт на startup или малка фирма
 • Електронна търговия
 • Малък електронен магазин
 • Институционален сайт
 • Медиен сайт
 • Продуктов сайт
 • Сайт за онлайн услуги
 • Сайт на събитие
 • Сайт на кауза / НПО
 • Личен сайт

Категории (с безплатно участие):

 • Мобилно приложение
 • Личен блог
 • Онлайн игра
 • Подкаст

В конкурса няма да бъдат допускани за участие проекти, които: разпространяват информация, данни, текст, софтуер, музика, звук, фотографии, графики, видео, съобщения или други материали (за по-кратко общо наричани “информация”), нарушаващи по какъвто и да е начин конституционно гарантираните права на гражданите; нарушават приложимо българско или международно право; са насочени срещу правата на малолетни по какъвто и да е начин; разпространяват, свалят, изпращат, или по друг начин правят достъпна информация, върху която нямат законни или договорни права, включително, но не само права върху патент, марка, търговска тайна, авторски и други сродни права; разпространяват “верижни писма”, “джънк мейлове”, “пирамидни схеми” или други подобни форми; разпространяват, свалят, изпращат или по друг начин правят достъпни материали, които съдържат софтуерни вируси или друг компютърен код, файл или програма, създадени, за да прекъснат, разрушат или ограничат функционирането по какъвто и да е начин на софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.

Един сайт може да участва само в една категория.

Сайтове, участвали и печелили награда в предишни издания на Конкурса ще трябва да декларират и посочват значимо подобрение, за да участват отново.

Основно условие за да бъде регистриран проект в безплатна категория е - регистриращия да е регистрирал поне 1 проект в платените категории на Конкурса.

За участие в конкурса следва да се заплати такса:

 • Такса при много ранна регистрация от 28-ми април до 28-ми май 2022 г. - 100 лв.
 • Такса при ранна регистрация от 28-ми май до 28-ми август 2022 г. - 120 лв.
 • Такса при основна регистрация от 28-ми август до 10-ти октомври 2022 г. - 140 лв.

Мисия

Мисията на Фондация за активно развитие на уеб и Конкурса Сайт на годината е да предоставяме платформа за развитие и подкрепа на уеб - агенции, компании, професионалисти, хора амбиции в нашата сфера.
Заедно градим среда и общност за по-качествени онлайн услуги за бизнеса и организациите в страната. Вдигаме летвата, даваме добрите примери, показваме, че може хубави проекти и инициативи да се случват и тук, в България.
Знаем, че заедно можем повече.