Сайт на годината

Условия за участие

/ Условия за участие

Основно условие за участие в Сайт на годината е наличието в сайта на съдържание на български език.
Единствено за категория Mobile App се допуска участието на приложения на други езици, но с условие - да са разработени в България, от български компании и екипи.

В конкурса няма да бъдат допускани за участие сайтове, които: разпространяват информация, данни, текст, софтуер, музика, звук, фотографии, графики, видео, съобщения или други материали (за по-кратко общо наричани “информация”), нарушаващи по какъвто и да е начин конституционно гарантираните права на гражданите; нарушават приложимо българско или международно право;  са насочени срещу правата на малолетни по какъвто и да е начин; разпространяват, свалят, изпращат, или по друг начин правят достъпна информация, върху която нямат законни или договорни права, включително, но не само права върху патент, марка, търговска тайна, авторски и други сродни права; разпространяват “верижни писма”, “джънк мейлове”, “пирамидни схеми” или други подобни форми; разпространяват, свалят, изпращат или по друг начин правят достъпни материали, които съдържат софтуерни вируси или друг компютърен код, файл или програма, създадени, за да прекъснат, разрушат или ограничат функционирането по какъвто и да е начин на софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.

За участие в конкурса следва да се заплати съответната такса  - 95 лв.

Един сайт може да участва в до две категории, като заплаща такса за всяка категория отделно.


Критерии на журито за оценяване
 

Критерии Дизайн

 • UX – цялостно потребителско преживяване;
 • Обща визуална оценка - цвят, шрифт, графика;
 • Интуитивна навигация;
 • Креативност;
 • Ясна йерархия на съдържанието и дизайн елементите;
 • Качество на адаптивния дизайн.

Критерии Маркетинг

 • Структура;
 • Съдържание;
 • Текстове / копи - заглавия, слогани, основен текст;
 • Единство на визуално и комуникационно представяне;
 • Коректна работа на всички функционалности;
 • Скорост на зареждане;
 • Наличие на кодове на маркетинг инструменти.

Критерии Програмиране

 • Code/Technologies quality;
 • Стабилност/Сигурност и Скорост;
 • UX/Ползваемост;
 • SEO.