Сайт на годината

Условия за участие

/ Условия за участие

Основно условие за участие в Сайт на годината 2020 е сайтът да е разработен от български компании и екип.

Категории:
Фирмен сайт
Личен сайт
Институционален сайт / НПО
Сайт на кауза
Електронен магазин
Медиен сайт
Блог
Продуктов сайт
Сайт за услуги
Mobile app

В конкурса няма да бъдат допускани за участие сайтове, които: разпространяват информация, данни, текст, софтуер, музика, звук, фотографии, графики, видео, съобщения или други материали (за по-кратко общо наричани “информация”), нарушаващи по какъвто и да е начин конституционно гарантираните права на гражданите; нарушават приложимо българско или международно право; са насочени срещу правата на малолетни по какъвто и да е начин; разпространяват, свалят, изпращат, или по друг начин правят достъпна информация, върху която нямат законни или договорни права, включително, но не само права върху патент, марка, търговска тайна, авторски и други сродни права; разпространяват “верижни писма”, “джънк мейлове”, “пирамидни схеми” или други подобни форми; разпространяват, свалят, изпращат или по друг начин правят достъпни материали, които съдържат софтуерни вируси или друг компютърен код, файл или програма, създадени, за да прекъснат, разрушат или ограничат функционирането по какъвто и да е начин на софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.

За участие в конкурса следва да се заплати такса - 120 лв.

Специална ранна регистрация 100 лв.

Един сайт може да участва само в една категория. Сайтове, участвали и печелили награда в предишни издания на Конкурса ще трябва да посочват значимо подобрение, за да участват отново.