Сайт на годината

Категории

/ Категории

Регистрацията в  Сайт на годината 2018 ще продължи до 10 септември. Можете да регистрирате своя проект в до 2 категории, като за всяка се заплаща такса за участие.

Въвеждат се следните такси за участие:

Сайт Такса
Основна регистрация 24.04 – 10.09.2018 95 лв.

Фирмен сайт
Фирмен сайт

В категория Фирмен сайт се включват представителни сайтове на фирми. Платформата и езикът на програмиране не са...

36 участници

Личен сайт
Личен сайт

Личен сайт е този, посветен на конкретна личност и обобщаващ талантите, проектите, по които работи. Визират се...

5 участници

Институционален сайт / НПО
Институционален сайт / НПО

В тази категория попадат сайтовете на различни институции - държавни, общински, образователни, артистични. Важни са...

13 участници

Сайт на събитие / кауза
Сайт на събитие / кауза

В тази категория попадат сайтове, посветени на единични или периодични събития или на конкретни каузи. Платформата,...

6 участници

Електронен магазин
Електронен магазин

В категория Електронен магазин се очаква да са регистрирани различни електронни магазини, без значение от...

18 участници

Медиен сайт
Медиен сайт

В Медиен сайт могат да кандидатстват сайтовете на онлайн медиите и на онлайн медии, които имат свои онлайн...

7 участници

Блог
Блог

Лични и корпоративни блогове могат да участват в категория Блог. Тук водещо е съдържанието, както и визуализацията.

9 участници

Продуктов сайт
Продуктов сайт

Сайт, посветен на конкретен продукт или на кампания за продукт или серия продукти. Тук водещо е маркетинговото...

25 участници

Сайт за услуги
Сайт за услуги

Всеки сайт, който предоставя онлайн услуги (например от типа карти, каталози, онлайн фактури) е поканен да участва в...

26 участници