Сайт на годината

Категории

/ Категории

Условия за участие

Регистрацията в  Сайт на годината 2019 ще продължи до 14 октомври.
Можете да  регистрирате своя проект само в 1 категория, като се заплаща такса за участие.
В Сайт на годината 2019 могат да участват проекти на всички езици, стига да са създадени в България, от български екипи и фирми.
Запознайте се с пълните условия за участие.

Категории

Фирмен сайт
Сайтове на фирми, корпорации, без значение от мащаба, дейността, профила. Сайтове основно с представителни функции.
Възможно участие на сайтове на различни езици, с основно изискване да са създадени от български екипи, уеб агенции и студиа в България.

Личен сайт
Лични сайтове на различни специалисти, експерти, фрийлансери, популярни личности, артисти, музиканти, спортисти и други, основно сайтове с представителни функции.
Възможно участие на сайтове на различни езици, с основно изискване да са създадени от български екипи, уеб агенции и студиа в България.

Институционален сайт / НПО
Сайтове на институции, организации, образователни организации, неправителствени организации, основно с представителни функции.
Възможно участие на сайтове на различни езици, с основно изискване да са създадени от български екипи, уеб агенции и студиа в България.

Сайт на кауза
Сайтове на каузи, конкретни, не общо на организации, с представителни функции, колкото насочени към комуникиране на конкретни идеи, активация на аудитория.
Възможно участие на сайтове на различни езици, с основно изискване да са създадени от български екипи, уеб агенции и студиа в България.

Електронен магазин
Електронни магазини, без значение от платформата, на която са разработени и сложността на продуктовите им листи, представяния, функционалности.
Възможно участие на сайтове на различни езици, с основно изискване да са създадени от български екипи, уеб агенции и студиа в България.

Медиен сайт
Медийни сайтове - сайтове на медии (традиционни и онлайн), които имат доминантно медийно съдържание, а не са чисто с представителни фунцкии.
Възможно участие на сайтове на различни езици, с основно изискване да са създадени от български екипи, уеб агенции и студиа в България.

Блог
Блогове, без значение дали са лични или корпоративни и без значение на каква платформа са направени.
Възможно участие на блогове на различни езици, с основно изискване да са създадени от български екипи, уеб агенции и студиа в България.

Продуктов сайт
Сайтове за конкретни продукти и услуги, насочени основно за кампании или запознаване на аудиторията с нови, специфични, продукти и услуги.
Възможно участие на сайтове на различни езици, с основно изискване да са създадени от български екипи, уеб агенции и студиа в България.

Сайт за услуги
В тази категория очакваме да видим сайтове за изцяло или основно онлайн услуги като резервации, класации, сайтове със силно развити
функционалности.
Възможно участие на сайтове на различни езици, с основно изискване да са създадени от български екипи, уеб агенции и студиа в България.

Mobile app
Мобилни приложения без значение за каква платформа са разработени и на какъв език, но създадени от екипи в България. Могат да участват всякакъв вид мобилни приложения.

Future / Innovative
Това е нова категория за Конкурса и в нея очакваме да видим проекти, които са различни, иновативни, от утрешния ден - и като концепция, като дизайн, като технология, подход, цялостна реализация. Смели, креативни и новаторски проекти.
Възможно участие на проекти на различни езици, с основно изискване да са създадени от български екипи, в България.

Въвеждат се следните такси за участие:

Сайт Такса
Ранна регистрация 10.04 – 20.04.2019 60 лв.
Основна регистрация 21.04 – 14.10.2019 120 лв.