Сайт на годината

Категории

/ Категории

Регистрацията в  Сайт на годината 2019 ще продължи до 10 октомври. Можете да регистрирате своя проект само в 1 категория, като се заплаща такса за участие.

Категории:

Фирмен сайт
Личен сайт
Институционален сайт / НПО
Сайт на събитие / кауза
Електронен магазин
Медиен сайт
Блог
Продуктов сайт
Сайт за услуги
Mobile app
Future / Innovative

Въвеждат се следните такси за участие:

Сайт Такса
Ранна регистрация 10.04 – 20.04.2019 60 лв.
Основна регистрация 21.04 – 10.10.2019 120 лв.