Сайт на годината

Регистрация

/ Регистрация

Регистрирайте се като създатели на сайтове и дигитални продукти и ще можете да регистрирате по-лесно своите проекти за участие в Конкурса Сайт на годината.
Тази регистрация също ще Ви включи в "Карта на дигиталния бизнес в България", която разработваме в момента.

Регистрация агенция / профил

E-mail*

Парола*

Име на агенция

URL

Телефон*

Град*

Име на регистриращия*

E-mail на регистриращия*

Тип агенция

Екип

Лого

[опция, файлов формат: jpg, png, gif]
Данни за фактура

Име на фирмата*

МОЛ*

ЕИК*

ДДС №

Град*

Адрес*

Мисия

Мисията на Фондация за активно развитие на уеб и Конкурса Сайт на годината е да предоставяме платформа за развитие и подкрепа на уеб - агенции, компании, професионалисти, хора амбиции в нашата сфера.
Заедно градим среда и общност за по-качествени онлайн услуги за бизнеса и организациите в страната. Вдигаме летвата, даваме добрите примери, показваме, че може хубави проекти и инициативи да се случват и тук, в България.
Знаем, че заедно можем повече.