Новини

Младежкото жури - новост в Технологията на Сайт на годината

11.05.2021

Младежкото жури - новост в Технологията на Сайт на годината

Младежко жури - това е голямата новост в Сайт на годината 2021!

Нека разкажем малко повече защо и как, а скоро ще ви запознаем и с младите хора, които сформират това жури.

Поканихме 15 студенти от специалности, занимаващи се с уеб и ги разпределихме в три основни сегмента (както е и при основното жури) - дизайн, програмиране и маркетинг. Три сегмента по пет души.

Младежкото жури има за задача да подпомогне основното жури в оценяването, като ще преглежда сайтовете дали всички са в правилната за тях категория и ще дава оценки "да" и "не" по предварително фиксирани точни критерии от страна на основното жури. Тези критерии ще бъдат публикувани тук, в блога на Конкурса и всеки ще може да е предварително запознат с тях. Те ще са част от основните критерии.

Това оценяване от страна на Младежкото жури ще е в първите дни на оценяване - през октомври.

Ето и как това участие е описано в Технологията:

Всички участващи сайтове се проверяват от Джуниър жури, съставено и разпределено от младши експерти от трите сегмента - дизайн, програмиране, маркетинг. Всеки проект се преглежда от по един младши експерт от трите основни сегмента. Критериите, по които се преглеждат сайтовете са точно описани и подадени от основното жури. Джуниър журито ще отбелязва с Да и Не дали са налице базови критерии за участие в конкурса. Основното жури ще вижда тези отметки, за да вземе предвид при съставянето на оценката.

Всички новости в Конкурса 2021 сме публикували накратко тук.

А пълна версия на Технологията на провеждане на Конкурса Сайт на годината 2021 може да прочетете тук.

Регистрирайте сайта си за участие още сега!

Благодарим за подкрепата и желаем успех!