Сайт на годината

Регистрация

/ Регистрация

Регистрирай се сега

Име на проекта*
URL*
E-mail*
Коментар
Категория*

Кратко описание на проекта и основни предимства*

Възложител фирма*

Изпълнител фирма*

Дата на пуск на текущата версия*

Екип
Лого на фирмата разработчик (width: 75px)
[опция, файлов формат: jpg, png, gif]
Снимка на екипа (width: 400px)
[опция, файлов формат: jpg, png, gif]
Скриншот на проекта (500x280px)
[опция, файлов формат: jpg, png, gif]

Данни за фактура

Име на фирмата*

МОЛ*

ЕИК*

ДДС №

Град*

Адрес*

E-mail за получаване на фактура*


Данните, които попълните в Регистрационната форма за участие в Конкурса Сайт на годината 2020 ще бъдат използвани от Фондация за активно развитие на уеб само за комуникация с Вас и провеждане на Конкурса.
Няма да бъдат предоставени на трети страни, нито използвани за други, освен целите на Конкурса.

Сума за плащане: 120 100 лв.