Новини

Сайт на годината и Women in Tech - България обединяват усилия в подкрепа на жените в уеб

10.08.2021

Сайт на годината и Women in Tech - България обединяват усилия в подкрепа на жените в уеб

Конкурсът Сайт на годината и българският клон на международната организация - Women in Tech обединяват усилия в популяризиране на възможностите за кариерно развитие и предприемачество за жените в технологичната индустрия. За първи път в историята на конкурса ще се присъди специална награда на жена – лидер и/или създател на проект, събрал най-много гласове от стандартното гласуване.

Конкурсът „Сайт на годината“ винаги е имал амбицията да популяризира добрите практики и стандартите за качество в индустрията. Това е и притегателният център за обединение на усилията с Women In Tech този път.

Women In Tech е глобално движение, чиято мисия е овластяваме жените в STEM чрез достъп до качествено образование, социално равенство и предприемачески умения. От м.май, 2021г организацията има свое локално представителство в България, което е част от мрежа с над 30 офиса в целия свят, вкл. ЮАР, Северна Америка, Индия, Бразилия, Замбия, Тайланд, Канада и др.

„Макар България да е сред добрите примери в Европа, по брой жени, заети в ИКТ сектора, както и в съотношението мъже - жени на лидерски позиции, предизвикателството с привличането на жени в нововъзникващите сектори на бранша и броят на жените - предприемачи остава актуален“ коментира Ивелина Атанасова – Генчев, съосновател на WomenInTech - България.

„Вярваме, че чрез сътрудничеството ни със „Сайт на годината“ ще успеем да популяризираме ролевите модели за подражание на дамите в сектора, един от критичните фактори за постигането на равнопоставеност между половете и икономическо овластяване на жените.“

При регистрацията за участие ще се въвежда специален маркер, който указва дали сред създателите и управителите на агенциите и компаниите – участници има жена, която е била ангажирана с проекта. За да се гарантира безпристрастност на гласуването, половият признак на участниците ще бъде видим дори и за журито, едва след обявяване на победителите в конкурса.

Така победителката ще стане известна само след като всеки от проектите е събрал съответния брой точки, мнения, рецензии и коментари на база професионализма и изпълнението на проекта.

„Солидарни сме към световните течения за привличане на повече жени в технологичния сектор и Глобалните цели на ООН за постигане на полова равнопоставеност, дори в традиционно доминирани от мъже сектори, за какъвто се счита и ИКТ индустрията. Новата инициатива на конкурса има социален смисъл. Амбицията ни е да повдигнем завесата и да привлечем общественото внимание върху някои от най-успешните уеб проекти в България, зад които стоят именно жени. Вярваме, че по този начин ще насърчим младите момичета да обмислят кариера в технологичния сектор, науката и инженерните науки и вярваме, че един ден България може да бъде пример за подражание в областта,“ споделя Жюстин Томс, създател на конкурса. 

Регистрирайте се за участие още сега!