Сайт на годината

Новини

/
/ Коментарите и обратна връзка на журито - сегмент Маркетинг

Коментарите и обратна връзка на журито - сегмент Маркетинг

28.11.2022

Коментарите и обратна връзка на журито - сегмент Маркетинг

След като представихме коментарите от сегменти Дизайн и Програмиране, ето и малка извадка от оценките и обратната връзка в сегмент Маркетинг. Експертите от журито, оценявали проектите в Сайт на годината 2022 може да намерите тук.

Припомняме - в Етап 1 всеки експерт от журито получава по няколко категории, които да оцени. Оценките са по 10-то бална система. Коментарите са задължителни към всеки проект. Това е най-ресурсоемкият етап - отделят се дни от всеки журиращ, за да се прегледат всички участници, да се оценят и да им се остави адекватна обратна връзка.

Всеки участник има достъп само до своите коментари и знае оценките на всеки от журито на всеки от етапите - само за своите проекти.

Мисия

Мисията на Фондация за активно развитие на уеб и Конкурса Сайт на годината е да предоставяме платформа за развитие и подкрепа на уеб - агенции, компании, професионалисти, хора амбиции в нашата сфера.
Заедно градим среда и общност за по-качествени онлайн услуги за бизнеса и организациите в страната. Вдигаме летвата, даваме добрите примери, показваме, че може хубави проекти и инициативи да се случват и тук, в България.
Знаем, че заедно можем повече.