Сайт на годината

Новини

/
/ Коментарите на журито в сегмент Програмиране - най-ценното за всеки участник в Сайт на годината

Коментарите на журито в сегмент Програмиране - най-ценното за всеки участник в Сайт на годината

21.11.2022

Коментарите на журито в сегмент Програмиране - най-ценното за всеки участник в Сайт на годината

Топ специалистите в трети сегмент Програмиране оставят коментари за всеки участник в основните категории. 

Подбраните няколко примера са от гласуването в Етап 1 в различни категории и от различни членове на журито, като всички са от Сегмент Програмиране. Показваме оценката и коментара, като оставяме анонимни участниците.


Припомняме - в Етап 1 всеки експерт от журито получава по няколко категории, които да оцени. Оценките са по 10-то бална система. Коментарите са задължителни към всеки проект. Това е най-ресурсоемкият етап - отделят се дни от всеки журиращ, за да се прегледат всички участници, да се оценят и да им се остави адекватна обратна връзка.

Всеки участник има достъп само до своите коментари и знае оценките на всеки от журито на всеки от етапите - само за своите проекти.

Коментарите на журито и обратната връзка - най-ценното за всеки участник в Сайт на годината - Дизайн

Мисия

Мисията на Фондация за активно развитие на уеб и Конкурса Сайт на годината е да предоставяме платформа за развитие и подкрепа на уеб - агенции, компании, професионалисти, хора амбиции в нашата сфера.
Заедно градим среда и общност за по-качествени онлайн услуги за бизнеса и организациите в страната. Вдигаме летвата, даваме добрите примери, показваме, че може хубави проекти и инициативи да се случват и тук, в България.
Знаем, че заедно можем повече.