Новини

Критерии за оценка Сайт на годината 2020: Маркетинг

15.06.2020

Критерии за оценка Сайт на годината 2020: Маркетинг

Критериите за оценка Сайт на годината 2020: Маркетинг са разработени на поредица срещи между журиращите и след дискусии и преценка за най-важните елементи от онлайн присъствието за сегмент Маркетинг.
По тези критерии ще оценява журито.


Критерий 1:

Ясно да представя компанията/организацията и да има ясна маркетинг цел.
Тук изискванията за отлична оценка са:

 • Сайтът да дава оптимална представа за компанията/организацията;
 • Да е ясна маркетинг целта му;
 • Ясно да представя предлагания продукт/услуга.


Критерий 2:

Да има ясни основни цели за типовете потребители в даден момент и да са налице ясни потребителски пътеки.
Изисквания за отлична оценка:

 • Сайтът да осигурява постигането на целите на типовете потребители на етапите на взаимоотношения с компанията;
 • Сайтът да включва отлично изградени потребителски пътеки.


Критерий 3:

Да са налице всички условията за качествен трафик, предвид целите на сайта.
Изисквания за отлична оценка:

 • Да са налице нужните изисквания за видимост на сайта в търсещите машини;
 • Да са налице характеристики за привличане, ангажиране и задържане на таргет потребителите, предвид целта на сайта;
 • Да са налице нужните инструменти за таргетиране и за ремаркетиране на таргет потребителите, предвид целта на сайта.


Критерий 4:

Да има качествено визуално съдържание.
Изисквания за отлична оценка:

 • Използвани са оптималните видове визуално съдържание, съобразно целите на сайта и създадените потребителски пътеки;
 • Налице е отлично визуално съдържание според целите на сайта в съответните секции/елементи
 • Визуалното съдържание да е консистентно с текстовото съдържание и да подсилва основната комуникация.


Критерий 5:

Да има качествено текстово съдържание.
Изисквания за отлична оценка:

 • Да e налице отличен копирайтинг (тип съдържание, стилистика, заглавия, текст) според целите на сайта в съответните секции/елементи. Ясно описани стойностно предложение и USP (Unique Sale Points - Изключително предложение за продажба);
 • Да е налице безгрешен правопис.


Бонус критерий 1:

Да има заложена структура и съдържание, които да дадат ясни маркетинг сигнали, включително за постигане на целите.
Изисквания за отлична оценка:

 • Създадената структура и съдържание “по дизайн” осигуряват наличие на сигнали за постигане на маркетинг целите на сайта (например има ясни секции, в които потребителите се самосегментират на база на посещение и/или консумирано съдържание и дължина на потребителската пътека - нови потребители, заинтересовани потребители, ценово-чувствителни, advocates и пр.);
 • Да има ясни елементи (страници, бутони, форми и т.н.), указващи дали 100% таргет потребителите извършват 100% планираните действия с цел постигане 100% целите на сайта (на точните места да има точните конкретни елементи като подаване на форма за заявка, бутон за покана на други потребители да подкрепят например каузата, записване за актуални оферти, създаване на профил за последващи посещения и т.н.).


Бонус критерий 2:

Прилага се маркетинг автоматизация, когато такава е приложима.
Изисквания за отлична оценка:

 • Когато е приложима маркетинг автоматизация - такава да е правилно приложена.

Вижте още критериите за оценка в категории Програмиране и Дизайн

Жури сегмент Маркетинг Сайт на годината 2020
Георги Малчев - Модератор
Байчо Георгиев
Борис Луканов
Венелин Добрев 
Веселин Рогелов
Виктор Генчев
Геннадий Воробьов
Ивелина Атанасова-Генчев
Лазар Малаков
Мартин Милиев
Петър Владимиров
Тинка Цонева