Новини

Критерии за оценка Сайт на годината 2020: Дизайн

03.07.2020

Критерии за оценка Сайт на годината 2020: Дизайн

1. Общо графично представяне

Композиция, цвят, типография, формообразуване
Група от критерии фокусирани към оценка на визуалната страна на представения дизайн.

2. Навигация

Информационна архитектура
Критерии за оценка на ползваемостта, навигацията и реализацията им. Взема се в предвид и информационната архитектура и структура на сайта.

3. Качество и уместност на изображения 

Пиктограми / илюстрации / анимации
Оценка на изобразителния материал и употребата му в контекста на сайта и комуникационната тема

4. Качество на респонсив дизайна

Цялостна оценка за качеството на респонсив дизайна (или мобилна версия) от гледна точка на преформатиране на съдържанието, промяна на навигационните методи (ако е релевантно), четимост на информацията и ползваемост на устройства с докосване

5. Креативност, естетика, графичен характер

Адекватност спрямо темата
Група от критерии чиято цел е да се оцени цялостната концепция на дизайна на сайта спрямо актуалните тенденции и темата му. Високо се адмирира наличието на оригинален подход в създадения UX/UI

Вижте още критериите за оценка в категории Програмиране и Маркетинг.

Жури сегмент Дизайн Сайт на годината 2020
Георги Линков - Модератор
Александър Савов
Атанас Теодосиев
Георги Ангелов
Георги Балинов
Иван Гинев
Йоханнес Артинян
Калоян Петров
Маргарит Ралев
Светлана Цонева
Светослава Илиева
Стела Петкова