Специалното жури присъди награда за принос върху развитието на уеб в България:
Пламен Русев
Пламен Русев