Tази категория включва проекти, които са експериментални, иновативни като дизайн или технология. 3D среда, WebGL, VR, АI. Eкспериментална типография, анимация и тн.