Сайтове, посветени на конкретен продукт или услуга, с или без електронен магазин до 5 позиции.