Новини

Обратна връзка за участниците от Николай Кръстев, жури в Сайт на годината 2021

23.11.2021

Обратна връзка за участниците от Николай Кръстев, жури в Сайт на годината 2021

Предвид факта, че се развивам в тази сфера, следя конкурса от самото му ново начало през 2018 г., след дългата пауза на стария конкурс, върху който също имам поглед. Според мен новият формат е много по-добър, по-прозрачен и дава по-добра обратна връзка на участниците, затова съм истински щастлив, че две години имах възможността да се включа и като член на журито, давайки своят скромен принос.

Като член на журито, а и като страничен наблюдател спокойно мога да кажа, че повечето от участниците тази година представиха изключително добри сайтове и онлайн магазини. Според мен тенденцията в последните години е за нарастване на броя качествени сайтове, които от своя страна са добре издържани в няколко направления - дизайн, потребителско изживяване, скорост на зареждане и SEO. Факта, че все повече компании отделят достатъчно време и ресурс, за да предложат на своите клиенти красиви и функционални сайтове, които по нищо не отстъпват на най-добрите примери от световната практика само може да ме радва! И да не забравяме, че освен българските компании, които са печелили едни от най-престижните световни браншови награди има и такива, които са със значително по-малки екипи, но в тях също има изключително креативни и силно мотивирани специалисти, така че сред участниците в конкурса винаги можем да намерим блестящи примери, от които да се учим и да черпим вдъхновение за нашата работа.