Новини

Маркетинг критерии за оценяване - Сайт на годината 2019

26.09.2019

Маркетинг критерии за оценяване - Сайт на годината 2019

Ето кои маркетинг критерии трябва да покрият тазгодишните участници в "Сайт на годината" според журито: 

Ясно да представя компанията/организацията и да има ясна маркетинг цел
Тук изискванията за отлична оценка са:

 • Сайтът да дава оптимална представа за компанията/организацията;
 • Да е ясна  маркетинг целта му.

 

Да има ясни основни цели за типовете потребители в даден момент и да са налице ясни потребителски пътеки
Изисквания за отлична оценка:

 • Сайтът да осигурява постигането на целите на типовете потребители на етапите на взаимоотношения с компанията;
 • Сайтът да включва отлично изградени потребителски пътеки.

Да са налице всички условията за качествен трафик, предвид целите на сайта
Изисквания за отлична оценка:

 • Да са налице нужните изисквания за видимост на сайта в търсещите машини;
 • Да са налице характеристики за привличане, ангажиране и задържане на таргет потребителите, предвид целта на сайта;
 • Да са налице нужните инструменти за таргетиране и за ремаркетиране на таргет потребителите, предвид целта на сайта.

Да има качествено визуално съдържание
Изисквания за отлична оценка:

 • Използвани са оптималните видове визуално съдържание, съобразно целите на сайта и създадените потребителски пътеки;
 • Налице е отлично визуално съдържание според целите на сайта в съответните секции/елементи.

Да има качествено текстово съдържание

Изисквания за отлична оценка:

 • Да e налице отличен копирайтинг (тип съдържание, стилистика, заглавия, текст) според целите на сайта в съответните секции/елементи. Ясно описани стойностно предложение и USP (Unique Sale Points - Изключително предложение за продажба);
 • Да е налице безгрешен правопис.

Бонус критерий- да има заложена структура и съдържание, които да дадат ясни маркетинг сигнали, включително за постигане на целите 
Изисквания за отлична оценка:

 • Да има създадената структура и съдържание “по дизайн” осигуряват наличие на сигнали за постигане на маркетинг целите на сайта (например има ясни секции, в които потребителите се самосегментират на база на посещение и/или консумирано съдържание и дължина на потребителската пътека - нови потребители, заинтересовани потребители, ценово-чувстителни, advocates и пр.);
 • Да има ясни елементи (страници, бутони, форми и т.н.), указващи дали 100% таргет потребителите извършват 100% планираните действия с цел постигане 100% целите на сайта (на точните места да има точните конкретни елементи като подаване на форма за заявка, бутон за покана на други потребители да подкрепят например каузата, записване за актуални оферти, създаване на профил за последващи посещения и т.н.).

Крайният срок за регистрация е удължен до 14.10.2019г. А ако регистрирате 3 сайта от една агенция, ще можете да се възползвате от 10% отстъпка! Очакваме Ви!