Новини

Критерии за оценка Сайт на годината 2021: Дизайн

10.05.2021

Критерии за оценка Сайт на годината 2021: Дизайн

Дизайн

Елементи: Журито оценява следните елементи на представения проект:

 • композиция,
 • цвят,
 • типография,
 • формообразуване,
 • качество и уместност на изобразителен материал

Кратко описание: Критерии фокусирани към оценка на визуалната страна на представения дизайн. Обръща се и внимание на качеството на изобразителния материал и употребата му в контекста на проекта

Ползваемост

Елементи: Журито оценява следните елементи на представения проект:

 • навигационни методи,
 • информационна архитектура,
 • потребителски пътеки и преживяване,
 • качество на респонсив дизайна

Кратко описание: Критерии насочени към оценка на функционалната страна на представения проект. Взема се в предвид и информационната му архитектура и структура. Оценява се и качеството на респонсив дизайна (или мобилна версия) от гледна точка на преформатиране/промяна на съдържанието, промяна на навигационните методи (ако е релевантно), четимост на информацията и ползваемост на устройства с докосване

Творчески подход и концепция

Елементи: Журито оценява следните лементи на представения проект:

 • цялостна креативност,
 • естетика,
 • характер,
 • адекватност спрямо темата.

Кратко описание: Група от критерии чиято цел е да се оцени цялостната концепция на дизайна на проекта спрямо актуалните тенденции в сферата и темата му. Високо се адмирира наличието на оригинален и характерен подход в създадения UX/UI

Бонус точки

1. Използване на българска кирилица (при проекти на български език)
2. Внимание при представянето на текстово и таблично съдържание
3. Аксесабилити - коректна поддръжка на невизуални броузери и софтуер за четене