Новини

Как ще се оценяват участниците в Сайт на годината 2018

25.06.2018

Как ще се оценяват участниците в Сайт на годината 2018

През изминалата седмица журито в Конкурса Сайт на годината 2018 се събра на първа своя работна среща с цел конкретизиране начина на оценяване участниците в Конкурса и уточняване Технологията на провеждане на Конкурса.

Единодушно журито реши, че с оглед прозрачност и доверие всички оценки ще са публични след края на Конкурса. Те ще бъдат публикувани на сайта на Конкурса.

Преди оценяването всеки член на журито ще попълни Декларация за необвързаност, като ще посочи ако има участващи в Конкурса проекти, с които е обвързан.

Оценяването ще премине през два етапа.

На първия етап всеки сайт ще бъде прегледан от 9 души от журито. Ще бъде оценен от всеки от тях по десетобална система. Така ще се излъчат Номинираните - трите най-добри проекта във всяка категория.

На втория етап всеки от журито ще класира номинираните на 1-во, 2-ро и 3-то място, като така ще се определят и Победителите.

Оценяването ще е през септември 2018. Награждаването - в началото на октомври.

Ако все още не сте регистрирали сайта си за участие - време е да го направите! Очакваме Ви!