Новини

Интервю с Александър Петров - жури в BGWeb 2018

10.09.2018

Интервю с Александър Петров - жури в BGWeb 2018

Как Сашо се оказа в толкова близки връзки с програмирането и уеб?

Учих в университета, че и завърших точно такава специалност. След това участвах в много доброволчески проекти и натрупах опит още в първите български уеб сайтове и международни компании. Уеб програмирането дълги години се приемаше с лека насмешка между гуру програмистите, но в крайна сметка големият бизнес му отреди подобаващо място.

Ръководиш редица уеб проекти - кое е най-сложното в тази работа?

Уеб средата е силно конкурентна и глобална. Един проект, за да бъде в крак с времето, трябва непрекъснато да се променя и осъвременява с технологии. Някои от тях възникват и много скоро са дефакто стандарт, който ако не се следва, проекта ти вече изглежда остарял. Необходима е постоянно сверяване на часовника и оценка кое е излишен лукс и без кое не може проектът ти.

Как човек може да се учи и да е винаги в час, когато се занимава с уеб програмиране?

Много четене и разговори с колеги. Освен познаването на технологиите е важна и способността да се оценява тяхното въздействие, когато бъдат приложени върху цялата инфраструктура на работещ проект.

Какви са очакванията ти за Сайт на годината и пожеланието ти за участниците?

Виждам, че вече има доста силни кандидатури. Като част от журито, забелязвам опит и желание да се създадат по-обективни критерии за оценка от други конкурси, за които знам или съм бил жури. Хубавото е, че част от критериите са чисто обективни като използване на съвременни стандарти или технологии, както и обективни величини, които могат да бъдат измерени при работата с даден проект. Заедно с това има и по-субективни критерии като потребителско изживяване и усещане за добре работещ сайт. Пожелавам на участниците да видят добрите примери от българския уеб и догодина да представят още по-добри проекти.