Новини

Бонус оценка за всеки сайт - Оценяване на регулаторното съответствие

12.10.2020

Бонус оценка за всеки сайт - Оценяване на регулаторното съответствие

За втора година в бонус за участниците, като допълнителна оценка въвеждаме оценяване на регулаторното съответствие на сайтовете. Това ще се реализира с любезната подкрепа на адвокатско дружество "Владимиров Кискинов".

Оценяването на регулаторното съответствие на сайтовете ще се реализира по следните критерии:

  • Наличие на политика за защита на личните данни, ако сайтът събира лични данни;
  • Наличие на съгласие за обработка на лични данни, ако сайтът събира лични данни;
  • Наличие на общи условия за използването му;
  • Наличие на текст за използване на cookies с бутон за съгласие;
  • Наличие на информация за собственика на сайта съгласно Закона за електронната търговия.

Всеки сайт ще получи допълнителна оценка само за това, като тази оценка няма да влияе на основната, а ще е допълнителна. Това е изключителна възможност за всеки участващ проект да подобри своето присъствие и получи активна обратна връзка.

На снимката: адв. Н. Кискинов.