Новини

Благодарностите от участниците - благодарим ви!

06.12.2021

Благодарностите от участниците - благодарим ви!

Искам да изразя огромната си благодарност за това, че организирате този конкурс и ни давате възможност да се поставяме в конкурентна среда, и да се учим от най-добрите в областта. Коментарите на журито за нас са изключително полезни и ни дават ясна представа какво трябва да бъде подобрено и кои са нашите силни страни.

Надяваме се, че при следващото ни участие ще имаме възможност да ви представим по- добър продукт и ако е така, трябва да знаете, че ще го дължим на вас и на журито, които са ни дали прекрасни насоки.

Продължавайте да ни вдъхновявате и да ни мотивирате да бъдем по- добри!

Северина

https://severinassecrets.com/