Сайт на годината

Победители 2022

Победители публика

Първо мястоПърво място

Няма драма - mash up блогЪТ
Няма драма - mash up блогЪТ
https://nyamadrama.com/
Разработен от Кристиана Чешмеджиева (ФЛ)

Второ място

Bulgarian on the road
Bulgarian on the road
https://bulgarianontheroad.com/
Разработен от Ралица Братанова (ФЛ)

Трето място

Book Adventure Club
Book Adventure Club
https://www.bookadventureclub.com/
Разработен от Book Adventure Club