Победители публика

Първо мястоПърво място

Няма драма - mash up блогЪТ
Няма драма - mash up блогЪТ
Разработен от Кристиана Чешмеджиева (ФЛ)

Второ място

Bulgarian on the road
Bulgarian on the road
Разработен от Ралица Братанова (ФЛ)

Трето място

Book Adventure Club
Book Adventure Club
Разработен от Book Adventure Club