Представителни сайтове на компании (сайтовете на малките и стартиращи фирми не влизат в тази категория).

Guardian Bandsaw
Guardian Bandsaw
Agota Tech Global Ltd.
ALFA Shumen
ALFA Shumen
Радея Дизайн ЕООД