Сайт на годината

Категории

Условия за участие

Можете да  регистрирате своя проект само в 1 категория, като се заплаща такса за участие.
В Сайт на годината 2023 могат да участват проекти на всички езици, стига да са създадени в България, от български екипи и фирми.
Запознайте се с пълните условия за участие и технологията на провеждане на конкурса.

Въвеждат се следните такси за участие:

Сайт Такса
Начало на регистрацията, 24 май – 50% отстъпка
80 лв.
Ранна регистрация, 25.05.2023 - 31.08.2023
120 лв.
Основна регистрация, 01.09.2023 - 30.09.2023
160 лв.
Общо регистрирани: 81 участници
Корпоративен сайт
3
Представителни сайтове на компании (сайтовете на малките и стартиращи фирми не влизат в тази категория).
3 участници
Сайт на startup или малка фирма
13
Това са фирмени сайтове на стартиращи бизнеси (до 24 месеца от регистрация) или малка фирма (до 50 служителя).
13 участници
Електронна търговия
10
Сайтове, в които основната дейност е търговия, продажба на стоки, със съответните функционалности.
10 участници
Малък електронен магазин
6
Електронен магазин с до 50 артикула.
6 участници
Институционален сайт
2
Сайтове на държавни и общински, образователни и други институции.
2 участници
Медиен сайт
3
Медийни сайтове - онлайн медии, с ясно изразен медиен характер, публикувана и ясно означена собственост на медиата и собствено, авторско съдържание.
3 участници
Продуктов сайт
8
Сайтове, посветени на конкретен продукт или услуга.
8 участници
Сайт за онлайн услуги
1
Сайтове за изцяло онлайн услуги, като например онлайн разплащания, електронна поща, електронни карти, онлайн обучения, уебинари, търсене и намиране на работа и други, които предлагат изцяло услугата си в онлайн среда.
1 участник
Сайт на събитие
Сайтове, посветени на конкретно събитие - конференция, среща, концерт, други.
Мобилно приложение
3
Мобилни приложения от всякакво естество.
3 участници
Личен сайт / блог
3
3 участници
Онлайн игра
4
Онлайн игри, разработка на български студия могат да участват.
4 участници
Безплатно участие
Подкаст
11
Всички подкасти на български език могат да участват в тази категория.
11 участници
Безплатно участие
Сайт на кауза / НПО
14
Сайтове на неправителствени организации или такива, посветени на конкретна кауза.
14 участници
Безплатно участие
!
*При до 5 участника в категория журито има право да не класира проект за 1-во място.