Полезно

Подробности по последния етап от гласуването - Излъчване на победители

08.11.2021

Подробности по последния етап от гласуването - Излъчване на победители

Нека ви разкажем как гласува журито в Етап 2 - Излъчване на победители в Сайт на годината 2021. Това гласуване бе от 28.10 до 1.11.2021 година.

На този етап гласуват всички членове на журито и гласуват само в категориите, с които не са обвързани. Гласува се и за Mobile App категорията и за категориите със сайтове. Вотът е онлайн в защитен с парола модул за гласуване на журито - както и предходните етапи от гласуването. Всеки влиза в системата и оценява самостоятелно.

Мобилното жури гласува също за всички проекти.

Всички виждат коментарите на колегите си от гласуването от Етап 1, без да виждат оценките. Така се ориентират по-лесно в проектите.

Виждат 5-те проекта, получили най-много точки от Етап 1.

На този етап всеки журиращ класира проектите на 1, 2, 3 място и останалите не класира (4, 5, 6).

Класирането има следната тежест:

  • класиран на 1-во място сайт - 45
  • класиран на 2-ро място сайт - 30
  • класиран на 3-то място сайт - 20
  • класиран на 4, 5, 6, 7 място сайт - 10

За окончателното класиране се формира обща оценка от получените точки.

При равен брой точки за някое от местата има двама победители. Това в издание Сайт на годината 2021 не се случи.

Можете да разгледате всички победители тук.

Отново честито на всички!