Новини

Критерии за оценка Сайт на годината 2021: Мобилно приложение

31.05.2021

Критерии за оценка Сайт на годината 2021: Мобилно приложение

Топ критерий - Полезност на приложението:

Какъв проблем решава приложението за потребителите. Релевантно ли е приложението като цяло и има ли смисъл да съществува мобилно приложение в този контекст.

1. UX, UI и дизайн на приложението

 • Леснота, интуитивност, приятност (easy of use, intuitive, joy of use) на приложението
 • Workflow, наличие на quick tour (ако е необходимо), яснота при отделните екрани, работата с тях, логичност и последователност на действията и интеракцията с приложението.
 • Съобразени ли са дизайна на приложението и елементите му с начина на употреба на мобилно приложение и добрите практики при разработка на mobile first дизайн.

2. Какви функционалности използва?

 • Използва ли адекватно функционалностите и технологиите на операционната система, устройството и другите свързани приложения.

3. Релевантност:

 • На посланията, текстовете, графичните и видео елементите спрямо аудиторията и целта
 • На пуш известията, комуникацията в тях и честота на известяване (ако е приложимо)

4. Performance

 • Скорост на зареждане и работа на приложението
 • Стабилност

Изисквания / насоки за презентация на проекта:

За да можем да оценим адекватно приложенията, молим участниците да подготвят презентация/представяне на проектите по следната структура, доколкото това е релевантно.

 1. Какъв е проблемът, който приложението решава и как достигнахте до решението да бъде разработено мобилно приложение?
 2. Какви са целите на приложението (бизнес/маркетинг или други)?
 3. Каква е целевата група потребители на приложението?
 4. Какъв подход използвахте при проектирането и разработката на приложението?
  1. Например: Проучвания, анализи, обратна връзка от клиенти и други източници
 5. До каква степен резултата постига целите от ваша гледна точка и какъв ноу-хау натрупахте с разработката му?