Сайт на годината

Новини

Интервю със Светлана Иванова-Духарска - жури в BGWeb 2018

01.10.2018

Интервю със Светлана Иванова-Духарска - жури в BGWeb 2018

Какво ти носи участието в журито на Конкурса?

Участието ми носи радост, че принадлежа към една общност от единомишленици, стъпили на стабилна основа, с поглед в бъдещето, за които приемствеността е ценност, а новаторството - вълнуващо предизвикателство. Благодаря за поканата на организаторите от „Фондация за активно развитие на уеб“.

Има ли достатъчно разбиране у бизнеса, според теб, за ролята и мястото на дигиталното присъствие за успеха?

Има достатъчно разбиране у бизнеса за необходимостта от дигитално присъствие, но волята за реализация не е достатъчна. Дефицитно е и разбирането за важността да се довериш на професионалисти.

В много случаи се действа хаотично и на парче. Успешното дигитално присъствие не са само броя фенове или броя на харесванията във Фейсбук, купени с пари. Трябва да се води сметка за качеството на тези публики, за резултатността от техните действия. Нужна е последователност при развитието на брандовете във визуалното присъствие, в комуникацията, в посланията.

За мен по-показателни за даден бизнес са обликът на неговите клиенти и характеристиките на взаимодействието му с тях, отколкото голите декларации, платените публикации и бездушни текстове в корпоративния уебсайт.

Наблюденията ти за участниците в Сайт на годината 2018 като цяло?

Сред участниците има много интересни проекти, които заслужават внимание. Аз лично търсех полезно авторско съдържание, не само преводни текстове, редовни публикации в блоговете, наличие на функционалности, взаимодействие с публиките.

Вълнуват ме сайтове, в които има динамика, има живот, обмяна на енергия между създателите и потребителите. Има сайтове, безупречни в техническо отношение, но стерилни. Проекти, в които усещам претенция, също не ме привличат.

За теб самата най-интересното в този бранш?

За мен най-интересното в този бранш е приносът на младите хора, с техния новаторски поглед. На фона на световната динамика може да изглежда, че тук, у нас, всичко се случва бавно, мудно, но смятам, че до известна степен това е признак за устойчивост, баланс, внимание.

Понякога съм склонна да мисля, че всичко вече е направено, че нищо не може да ме изненада и бум! някой ме възхити със свое решение или гледна точка, необременени от стереотипи. Говоря за творения, които не са измъчени, не са заимствани отвън, не са плод на стремеж към оригиналност или желание да изпъкнеш, а проблясък на чистия ум, осъществен с лекота.

И най-интересното при оценяването на участниците в Сайт на годината?

Ако трябва да съм откровена, при оценяването се изненадах! На първия етап за определяне на номинации 90% от сайтовете, за които трябваше да гласувам, бяха нови за мен. Имаше проекти, които много ме въодушевиха. В някои категории ми беше трудно да отлича само един сайт. Докато разглеждах обстойно съдържанието на участниците в конкурса, дори се зачитах в публикациите, научих нови и интересни неща. Мислех си, колко свежо, колко ново, има движение в уеб средата в България! И изведнъж на втория етап от гласуването за победители в половината от категориите виждам номинирани сайтове с традиции, редовни участници в конкурсите в предишни години. Вярно, стойностни проекти, префектно реализирани, зад които стоят големи бюджети, понапудрени през последната година, но до болка познати, нищо вълнуващо! Любопитна съм да видя резултатите от гласуването на публиката.