Сайт на годината

Гласуване Етап 2 жури

Корпоративен сайт

В тази категория класирането в Етап 2 става по Крайна оценка.
Тя се формира като сума на 50% от оценката от Етап 1 и 50% от оценката от Етап 2.