Сайт на годината

Гласуване Етап 1 жури

Корпоративен сайт

В тази категория класирането в Етап 1 става по Обща оценка.
Тя се формира като сума от 30% от оценката за дизайн, 30% от оценката за програмиране, 30% от оценката за маркетинг и 10% от оценката за правно съответствие.

No
Сайт
Програмиране
Дизайн
Маркетинг
Правно съответствие
Обща оценка
1
SEO Agency Serpact
https://serpact.bg/
9.0000
7.2500
9.0000
8.3333
8.4083
2
ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ
https://hec.global/
9.2500
7.0000
8.2500
8.3333
8.1833
3
8.2500
8.0000
8.0000
8.3333
8.1083
4
8.5000
8.7500
8.0000
5.0000
8.0750
5
Езикови училища "Интелект"
https://www.intellect.bg/
8.0000
7.7500
8.0000
8.3333
7.9583
6
7.7500
9.5000
7.0000
5.0000
7.7750
7
8.5000
8.7500
7.7500
1.6667
7.6667
8
Devision New Website Launch
https://www.devision.com/
8.2500
6.0000
8.7500
6.6667
7.5667
9
8.0000
6.5000
6.7500
10.0000
7.3750
10
Anagami Digital Accounting
https://www.anagami.bg/
8.0000
5.2500
7.7500
8.3333
7.1333
11
7.2500
6.2500
8.0000
6.6667
7.1167
12
Inter Power - Movement of energy
https://inter-power.eu/
9.0000
6.5000
6.2500
5.0000
7.0250
13
8.5000
6.5000
7.0000
3.3333
6.9333
14
8.0000
6.2500
7.5000
3.3333
6.8583
15
Logsys - Стелажни системи и складово оборудване
https://logsys.bg/
8.5000
5.5000
5.5000
10.0000
6.8500
16
7.5000
5.0000
7.5000
8.3333
6.8333
17
СЕКТРОН
https://sectron.bg/
7.5000
5.5000
6.2500
10.0000
6.7750
18
7.0000
5.0000
8.0000
6.6667
6.6667
19
Доверие ЕООД - Служба по трудова медицина
http://www.stmdoverie.com/
9.0000
5.0000
4.7500
8.3333
6.4583
20
8.2500
5.5000
4.7500
5.0000
6.0500
21
ЕО ДЕНТ КИДС
https://eo-kids.com/
6.2500
4.0000
6.0000
10.0000
5.8750