Участници в Сайт на годината 2024

Корпоративен сайт

Сайт на startup или малка фирма

Електронна търговия

Електронен магазин

Продуктов сайт

Институционален сайт

Сайт за електронно управление

Медиен сайт

Сайт за онлайн услуги

Сайт на събитие

Личен сайт / блог

Иновативен продукт

Сайт на кауза / НПО

Онлайн игра

Подкаст

Мобилно приложение