Сайт на годината

Участници в Сайт на годината 2022

Корпоративен сайт

Сайт на startup или малка фирма

Електронна търговия

Малък електронен магазин

Институционален сайт

Медиен сайт

Продуктов сайт

Сайт за онлайн услуги

Сайт на събитие

Сайт на кауза / НПО

Личен сайт

Мобилно приложение

Личен блог

Онлайн игра

Подкаст