Сайт на годината

Участници в Сайт на годината 2021

/ Участници в Сайт на годината 2021

Корпоративен сайт

Сайт на startup или малка фирма

Електронен магазин

Институционален сайт

Медиен сайт

Продуктов сайт

Сайт за онлайн услуги

Сайт на събитие

Сайт на кауза / НПО

Личен сайт

Mobile App

Мисия

Мисията на Фондация за активно развитие на уеб и Конкурса Сайт на годината е да предоставяме платформа за развитие и подкрепа на уеб - агенции, компании, професионалисти, хора амбиции в нашата сфера.
Заедно градим среда и общност за по-качествени онлайн услуги за бизнеса и организациите в страната. Вдигаме летвата, даваме добрите примери, показваме, че може хубави проекти и инициативи да се случват и тук, в България.
Знаем, че заедно можем повече.