Участници в Сайт на годината 2021

Корпоративен сайт

Сайт на startup или малка фирма

Електронен магазин

Институционален сайт

Медиен сайт

Продуктов сайт

Сайт за онлайн услуги

Сайт на събитие

Сайт на кауза / НПО

Личен сайт

Mobile App