Участници в Сайт на годината 2019

Фирмен сайт

Личен сайт

Институционален сайт / НПО

Сайт на кауза

Електронен магазин

Медиен сайт

Блог

Продуктов сайт

Сайт за услуги

Mobile app

Future / Innovative