Сайт на годината

Жури: Сайт на годината 2023

Основно жури сайтове

Програмиране / софтуерно решение

 1. Антония Влайкова
 2. Веселин Георгиев
 3. Габриела Савова
 4. Даниел Лидиянов
 5. Димитър Иванов
 6. Ивайло Петков
 7. Калин Карабойчев
 8. Константин Рачев
 9. Невен Боянов
 10. Николай Кръстев
 11. Петър Михайлов
 12. Страхил Димитров

Дизайн / визия

 1. Владимир Йорданов
 2. Георги Ангелов
 3. Георги Балинов
 4. Георги Василев
 5. Даниел Дунгьов
 6. Емил Николов
 7. Иван Гинев
 8. Йоханнес Артинян
 9. Калоян Петров
 10. Мартина Миц
 11. Мирослав Димитров
 12. Петя Савова
 13. Поля Василева
 14. Светлана Цонева

Маркетинг

 1. Борис Луканов
 2. Валерия Гущерова-Бойчева
 3. Геннадий Воробьов
 4. Георги Малчев
 5. Горица Белогушева
 6. Димитър Цонев
 7. Евгени Йорданов
 8. Ивелина Атанасова - Генчев
 9. Лазар Малаков
 10. Мария Добрева
 11. Мартин Милиев
 12. Мирослава Станева
 13. Петър Владимиров
 14. Петър Дяксов
 15. Полина Георгиева
 16. Стелла Цокева

Младежко жури

Програмиране / софтуерно решение

 1. Васил Гърбов

Дизайн / визия

Маркетинг