Сайт на годината

Жури: Сайт на годината 2022

Основно жури сайтове

Програмиране / софтуерно решение

 1. Neven Boyanov
 2. Агата Драгулева
 3. Александър Петров
 4. Антония Влайкова
 5. Веселин Георгиев
 6. Габриела Савова
 7. Даниел Лидиянов
 8. Димитър Иванов
 9. Ивайло Петков
 10. Илия Базлянков
 11. Калин Карабойчев
 12. Константин Рачев
 13. Николай Кръстев
 14. Петър Михайлов
 15. Страхил Димитров
 16. Ясен Георгиев

Дизайн / визия

 1. Georgi Vassilev
 2. Георги Ангелов
 3. Георги Балинов
 4. Георги Линков
 5. Даниел Дунгьов
 6. Иван Гинев
 7. Йоханнес Артинян
 8. Калоян Петров
 9. Мартин Бонов
 10. Мартина Миц
 11. Мирослав Димитров
 12. Пламен Силянов
 13. Поля Василева
 14. Светлана Цонева

Маркетинг

 1. Борис Луканов
 2. Веселин Рогелов
 3. Геннадий Воробьов
 4. Георги Малчев
 5. Горица Белогушева
 6. Димитър Цонев
 7. Ивелина Атанасова - Генчев
 8. инж. Евгени Йорданов
 9. Лазар Малаков
 10. Мартин Милиев
 11. Петър Владимиров
 12. Петър Дяксов
 13. Полина Георгиева
 14. Савина Паликарева
 15. Стелла Цокева
 16. Тинка Цонева

Жури GDPR съответствие

 1. Адвокат 1
 2. Адвокат 2
 3. Адвокат 3
 4. Адвокат 4
 5. Николай Кискинов

Младежко жури

Програмиране / софтуерно решение

 1. Велизар Делянов
 2. Даниела Пехливанова
 3. Николай Казийски
 4. Петя Янева

Дизайн / визия

 1. Венелина Петкова
 2. Виктория Райчева
 3. Елиана Ципарова
 4. Мария Балабанова

Маркетинг

 1. Анжела Георгиева
 2. Гергана Карапанова
 3. Михаела Георгиева
 4. Пламена Кацарова
 5. Стилиян Ринков