Жури: Сайт на годината 2021

Основно жури сайтове

Програмиране / софтуерно решение

 1. Агата Драгулева
 2. Александър Петров
 3. Антония Влайкова
 4. Веселин Георгиев
 5. Габриела Савова
 6. Даниел Лидиянов
 7. Димитър Иванов
 8. Ивайло Петков
 9. Илия Базлянков
 10. Калин Карабойчев
 11. Константин Рачев
 12. Невен Боянов
 13. Николай Кръстев
 14. Петър Михайлов

Дизайн / визия

 1. Георги Ангелов
 2. Георги Балинов
 3. Георги Василев
 4. Георги Линков
 5. Иван Гинев
 6. Йоханнес Артинян
 7. Калоян Петров
 8. Мартин Бонов
 9. Мирослав Димитров
 10. Пламен Силянов
 11. Поля Василева
 12. Светлана Цонева
 13. Светослава Илиева
 14. Свилен Петров

Маркетинг

 1. Байчо Георгиев
 2. Борис Луканов
 3. Виктор Генчев
 4. Геннадий Воробьов
 5. Георги Малчев
 6. Димитър Цонев
 7. Ивелина Атанасова - Генчев
 8. Лазар Малаков
 9. Мартин Милиев
 10. Петър Владимиров
 11. Петър Дяксов
 12. Полина Георгиева
 13. Савина Димова-Паликарова
 14. Тинка Цонева

Жури категория Мобилни приложения

 1. Evgeni Yordanov
 2. Андрей Любенов
 3. Веселин Рогелов
 4. Горица Белогушева
 5. Мартина Миц
 6. Светлин Желев
 7. Христо Атанасов

Жури GDPR съответствие

 1. Адвокат 1
 2. Адвокат 2
 3. Адвокат 3
 4. Николай Кискинов

Младежко жури

Програмиране / софтуерно решение

 1. Велизар Делянов
 2. Даниела Пехливанова
 3. Петя Янева
 4. Страхил Димитров
 5. Ясен Георгиев

Дизайн / визия

 1. Венелина Петкова
 2. Даниел Дунгьов
 3. Калина Панова
 4. Малвина Воева
 5. Моника Радева

Маркетинг

 1. Анжела Георгиева
 2. Мила Байлова
 3. Пламена Кацарова
 4. Стилиян Ринков
 5. Филип Димитров