Жури: Сайт на годината 2020

Основно жури сайтове

Програмиране / софтуерно решение

 1. Агата Драгулева
 2. Александър Александров
 3. Александър Петров
 4. Веселин Георгиев
 5. Даниел Лидиянов
 6. Димитър Иванов
 7. Ивайло Петков
 8. Илия Базлянков
 9. Калин Карабойчев
 10. Константин Рачев
 11. Марио Пешев
 12. Петър Михайлов

Дизайн / визия

 1. Александър Савов
 2. Атанас Теодосиев
 3. Георги Ангелов
 4. Георги Балинов
 5. Георги Линков
 6. Иван Гинев
 7. Йоханнес Артинян
 8. Калоян Петров
 9. Маргарит Ралев
 10. Светлана Цонева
 11. Светослава Илиева
 12. Стела Петкова

Маркетинг

 1. Байчо Георгиев
 2. Борис Луканов
 3. Венелин Добрев
 4. Веселин Рогелов
 5. Виктор Генчев
 6. Геннадий Воробьов
 7. Георги Малчев
 8. Ивелина Атанасова - Генчев
 9. Лазар Малаков
 10. Мартин Милиев
 11. Петър Владимиров
 12. Тинка Цонева

Жури категория Мобилни приложения

 1. Борислава Христова
 2. Горица Белогушева
 3. Петър Дяксов
 4. Светлин Желев
 5. Христо Атанасов
 6. Юнуз М. Юнуз

Жури GDPR съответствие

 1. Николай Кискинов

Специално жури

 1. Александър Бойчев
 2. Венера Александрова
 3. Владимир Петков
 4. Жюстин Томс
 5. Любомир Русанов
 6. Методи Дреновски
 7. Росана Лаво
 8. Светлозар Петров
 9. Христо Христов

Младежко жури

Програмиране / софтуерно решение

Дизайн / визия

Маркетинг