Сайт на годината

Жури: Сайт на годината 2019

/ Жури: Сайт на годината 2019

Основно жури сайтове

Програмиране / софтуерно решение

 1. Александър Александров
 2. Александър Петров
 3. Веселин Георгиев
 4. Даниел Лидянов
 5. Илия Базлянков
 6. Калин Карабойчев
 7. Константин Рачев
 8. Невен Боянов
 9. Николай Кръстев
 10. Радослав Йорданов
 11. Силвина Фурнаджиева
 12. Юнуз Юнуз

Дизайн / визия

 1. Александър Савов
 2. Венелин Молнар
 3. Георги Линков
 4. Димитър Димитров
 5. Емил Марков
 6. Емил Тотев
 7. Калоян Петров
 8. Маргарит Ралев
 9. Петя Савова
 10. Росица Вичева
 11. Светлана Цонева

Маркетинг

 1. Байчо Георгиев
 2. Борис Луканов
 3. Геннадий Воробьов
 4. Георги Малчев
 5. Ивелина Атанасова
 6. Катя Тодорова
 7. Лазар Малаков
 8. Мартин Милиев
 9. Момчил Марчев
 10. Петър Владимиров
 11. Светлана Иванова
 12. Събина Панайотова

Жури категория Мобилни приложения

 1. Веселин Георгиев
 2. Георги Малчев
 3. Горица Белогушева
 4. Константин Рачев
 5. Момчил Марчев
 6. Недялко Недялков
 7. Христо Атанасов
 8. Юнуз Юнуз

Жури GDPR съответствие

 1. Николай Кискинов

Младежко жури

Програмиране / софтуерно решение

Дизайн / визия

Маркетинг

Мисия

Мисията на Фондация за активно развитие на уеб и Конкурса Сайт на годината е да предоставяме платформа за развитие и подкрепа на уеб - агенции, компании, професионалисти, хора амбиции в нашата сфера.
Заедно градим среда и общност за по-качествени онлайн услуги за бизнеса и организациите в страната. Вдигаме летвата, даваме добрите примери, показваме, че може хубави проекти и инициативи да се случват и тук, в България.
Знаем, че заедно можем повече.