Сайт на годината

Жури: Сайт на годината 2018

Основно жури сайтове

Програмиране / софтуерно решение

 1. Александър Петров
 2. Васил Василев
 3. Вася Атанасова
 4. Веселин Георгиев
 5. Даниел Лидиянов
 6. Илия Базлянков
 7. Калин Карабойчев
 8. Константин Рачев
 9. Невен Боянов
 10. Петко Петков
 11. Силвина Фурнаджиева
 12. Стефан Чорбанов
 13. Юнуз М. Юнуз

Дизайн / визия

 1. Александър Савов
 2. Ангел Генков
 3. Андрей Хадживасилев
 4. Венелин Молнар
 5. Георги Линков
 6. Димитър Димитров
 7. Емил Марков
 8. Емил Тотев
 9. Калоян Петров
 10. Лидия Олесен
 11. Маргарит (Марк) Ралев
 12. Никола Илчев
 13. Петя Киркова
 14. Петя Савова
 15. Росица Вичева
 16. Светлана Цонева

Маркетинг

 1. Александрина Александрова-Петрова
 2. Александър Александров
 3. Ани Великанова
 4. Байчо Георгиев
 5. Борис Луканов
 6. Валентина Куцева
 7. Галя Тодорова
 8. Геннадий Воробьов
 9. Георги Малчев
 10. Горица Белогушева
 11. Димитър Василев
 12. Димитър Цонев
 13. Ивелина Атанасова
 14. Инна Георгиева
 15. Катя Тодорова
 16. Константин Бъчваров
 17. Лазар Малаков
 18. Мартин Милиев
 19. Мая Цветкова
 20. Петър Владимиров
 21. Светлана Иванова-Духарска
 22. Събина Панайотова
 23. Христо Атанасов

Младежко жури

Програмиране / софтуерно решение

Дизайн / визия

Маркетинг