Критерии за оценяване Сайт на годината 2022

Представяме критерии за оценка в Сайт на годината 2022:

Критерии

 • Дизайн
 • Програмиране
 • Маркетинг
 • Регулаторното съответствие

Дизайн

Основни критерии

1. Визуален дизайн

Критерии фокусирани към оценка на визуалната страна на представения проект. Оценяват се композиция, цвят, типография, формообразуване, качество и уместност на изобразителния материал, последователност.

2. Ползваемост

Критерии насочени към оценка на ползваемостта (ефективност, ефикасност и удовлетворение) на представения проект. Оценяват се навигационни методи, информационна архитектура, потребителски пътеки и преживяване, интерактивен дизайн. Оценява се и качеството на респонсив дизайна: промяна на съдържанието, промяна на навигационните методи, четимост на информацията и ползваемост на устройства с докосване.

3. Творчески подход и концепция

Група от критерии, чиято цел е да се оцени цялостно творческият подход и концепция на проекта спрямо тенденциите в сферата и темата му. Оценяват се цялостна креативност, естетика, характер, адекватност спрямо темата, високо се адмирира наличието на оригинален подход.

Бонус критерии

 1. Използване на българска кирилица
 2. Внимание при представянето на текстово и таблично съдържание
 3. Достъпност - коректна поддръжка на WCAG 2.1

 

Програмиране

Основни критерии

Code/Technologies quality

 • Наличие на грешки или други технически проблеми, които пречат на работата на сайта
 • Проверка за оптимизиране на ресурси (CSS, JS, Изображения)
 • Валидация на форми (клиентски и сървърни)
 • Коректно пренасочване и/или възможност за дублиране на форми

Стабилност, Сигурност и Скорост

 • Наличие на подходящ SSL сертификат
 • Наличен ли е CDN за сервиране на съдържанието или друг тип реализация за оптимизация
 • Скорост на сайта според Core Web Vitals
 • Проверка за сигурен достъп до администрация на сайта
 • Опит за манипулация на динамични ресурси (снимки, форми, API)
 • Използвана ли е актуална версия на CMS (при наличие на такъв).

UX/Ползваемост

 • Преглед и реализация на Мобилна версия (Responsive)
 • Подходяща визуализация на грешки при форми
 • Функционалност при търсене и преглед на ресурси (търсачки)
 • Добре направена структура и навигация на уеб сайта
 • Наличие на Cookie Policy и подходящо съобщение, отговарящо на изисквания и настройки, зареждане на тракери.
 • Скорост на сайта/интерфейса и клиентско преживяване
 • Наличие на подходяща 404 страница за грешки

SEO

 • Коректни пренасочвания (Www to Non-WWW and non-SSL to SSL redirections)
 • On-Page оптимизация и семантика на HTML и съдържанието
 • Подходящи URL адреси и структура
 • Преглед на Meta тагове и тяхното приложение в проекта
 • Наличие на микроформати и тяхната реализация
 • Наличие на Sitemap
 • Наличие на robots.txt

Списък “Best Practices”

Best Practices

 • Използват ли се нови подходящи технологии за реализация (Vue, React, Angular, Blazor и др.) - Посочват се къде/защо (за коя функционалност в сайта) биха били полезни
 • InstantPages/AMP версия на сайта - В случай, че е в полза на сайта (приложението), да се напише препоръка.
 • Използват ли се добри практики при реализацията - помага при намирането на нещо специфично и конкретно за дадения проект.

Маркетинг

Критерий 1:

Ясно да представя компанията/организацията и да има ясна маркетинг цел.
Тук изискванията за отлична оценка са:

 • Сайтът да дава оптимална представа за компанията/организацията;
 • Да е ясна маркетинг целта му;
 • Ясно да представя предлагания продукт/услуга.

Критерий 2:

Да има ясни основни цели за типовете потребители в даден момент и да са налице ясни потребителски пътеки.
Изисквания за отлична оценка:

 • Сайтът да осигурява постигането на целите на типовете потребители на етапите на взаимоотношения с компанията;
 • Сайтът да включва отлично изградени потребителски пътеки.
 • Да има заложена структура и съдържание, които да дадат ясни маркетинг сигнали, включително за постигане на целите.
 • Създадената структура и съдържание “по дизайн” осигуряват наличие на сигнали за постигане на маркетинг целите на сайта (например има ясни секции, в които потребителите се самосегментират на база на посещение и/или консумирано съдържание и дължина на потребителската пътека - нови потребители, заинтересовани потребители, ценово-чувствителни, advocates и пр.).
 • Да има ясни елементи (страници, бутони, форми и т.н.), указващи дали 100% таргет потребителите извършват 100% планираните действия с цел постигане 100% целите на сайта (на точните места да има точните конкретни елементи като подаване на форма за заявка, бутон за покана на други потребители да подкрепят например каузата, записване за актуални оферти, създаване на профил за последващи посещения и т.н.)

Критерий 3:

Да са налице всички условията за качествен трафик, предвид целите на сайта.
Изисквания за отлична оценка:

 • Да са налице характеристики за привличане, ангажиране и задържане на таргет потребителите, предвид целта на сайта;
 • Да са налице нужните инструменти за таргетиране и за ремаркетиране на таргет потребителите, предвид целта на сайта.

Критерий 4:

Да има качествено визуално съдържание.
Изисквания за отлична оценка:

 • Използвани са оптималните видове визуално съдържание, съобразно целите на сайта и създадените потребителски пътеки;
 • Налице е отлично визуално съдържание според целите на сайта в съответните секции/елементи
 • Визуалното съдържание да е консистентно с текстовото съдържание и да подсилва основната комуникация.
 • Налице е уникално релевантно визуално съдържание - фирмено видео, снимки на реален екип, продукти и други подобни, когато е приложимо.

Критерий 5:

Да има качествено текстово съдържание.
Изисквания за отлична оценка:

 • Да e налице отличен копирайтинг (тип съдържание, стилистика, заглавия, текст) според целите на сайта в съответните секции/елементи. Ясно описани стойностно предложение и USP (Unique Sale Points - Изключително предложение за продажба);
 • Изпълняване на целите за създаване на познание и убеждение за покупка.
 • Да е налице безгрешен правопис.
 • Налице е актуално съдържание, когато е приложимо.

Бонус критерий 1:

Прилага се маркетинг автоматизация, когато такава е приложима.
Изисквания за отлична оценка:

 • Когато е приложима маркетинг автоматизация - такава да е правилно приложена.
 • Чат ботове – в профила на социалните мрежи, сайта и където и приложимо.

Бонус критерий 2:

Добавена стойност, която сайтът носи на потребителя.
Изисквания за отлична оценка:

 • Наличие на допълнителни образователни и безплатни ресурси, напр. блог, подкаст, електронни книги, онлайн обучения и други, които спомагат за повишаване информираността на потребителя.
 • Налице са релевантни функционалности - добавки, филтри, калкулатори, настройваеми визуализации и други подобни, добавящи стойност към потребителите чрез настройки, конфигурации, резултат от действията и т.н., ако са релевантни и е приложимо.

 

 

Регулаторното съответствие

Оценяването на регулаторното съответствие на сайтовете ще се реализира по следните критерии:

 • Наличие на политика за защита на личните данни, ако сайтът събира лични данни;
 • Наличие на съгласие за обработка на лични данни, ако сайтът събира лични данни;
 • Наличие на общи условия за използването му;
 • Наличие на текст за използване на cookies с бутон за съгласие;
 • Наличие на информация за собственика на сайта съгласно Закона за електронната търговия.