Критерии за оценяване Сайт на годината 2021

Представяме критерии за оценка в Сайт на годината 2021:

Критерии

 • Дизайн
 • Маркетинг
 • Програмиране
 • Мобилно приложение
 • Регулаторното съответствие

Дизайн

Дизайн

Елементи: Журито оценява следните елементи на представения проект:

 • композиция,
 • цвят,
 • типография,
 • формообразуване,
 • качество и уместност на изобразителен материал

Кратко описание: Критерии фокусирани към оценка на визуалната страна на представения дизайн. Обръща се и внимание на качеството на изобразителния материал и употребата му в контекста на проекта

Ползваемост

Елементи: Журито оценява следните елементи на представения проект:

 • навигационни методи,
 • информационна архитектура,
 • потребителски пътеки и преживяване,
 • качество на респонсив дизайна

Кратко описание: Критерии насочени към оценка на функционалната страна на представения проект. Взема се в предвид и информационната му архитектура и структура. Оценява се и качеството на респонсив дизайна (или мобилна версия) от гледна точка на преформатиране/промяна на съдържанието, промяна на навигационните методи (ако е релевантно), четимост на информацията и ползваемост на устройства с докосване

Творчески подход и концепция

Елементи: Журито оценява следните лементи на представения проект:

 • цялостна креативност,
 • естетика,
 • характер,
 • адекватност спрямо темата.

Кратко описание: Група от критерии чиято цел е да се оцени цялостната концепция на дизайна на проекта спрямо актуалните тенденции в сферата и темата му. Високо се адмирира наличието на оригинален и характерен подход в създадения UX/UI

Бонус точки

1. Използване на българска кирилица (при проекти на български език)
2. Внимание при представянето на текстово и таблично съдържание
3. Аксесабилити - коректна поддръжка на невизуални броузери и софтуер за четене

Маркетинг

Критерий 1:

Ясно да представя компанията/организацията и да има ясна маркетинг цел.
Тук изискванията за отлична оценка са:

 • Сайтът да дава оптимална представа за компанията/организацията;
 • Да е ясна маркетинг целта му;
 • Ясно да представя предлагания продукт/услуга.

Критерий 2:

Да има ясни основни цели за типовете потребители в даден момент и да са налице ясни потребителски пътеки.
Изисквания за отлична оценка:

 • Сайтът да осигурява постигането на целите на типовете потребители на етапите на взаимоотношения с компанията;
 • Сайтът да включва отлично изградени потребителски пътеки.
 • Да има заложена структура и съдържание, които да дадат ясни маркетинг сигнали, включително за постигане на целите.
 • Създадената структура и съдържание “по дизайн” осигуряват наличие на сигнали за постигане на маркетинг целите на сайта (например има ясни секции, в които потребителите се самосегментират на база на посещение и/или консумирано съдържание и дължина на потребителската пътека - нови потребители, заинтересовани потребители, ценово-чувствителни, advocates и пр.).
 • Да има ясни елементи (страници, бутони, форми и т.н.), указващи дали 100% таргет потребителите извършват 100% планираните действия с цел постигане 100% целите на сайта (на точните места да има точните конкретни елементи като подаване на форма за заявка, бутон за покана на други потребители да подкрепят например каузата, записване за актуални оферти, създаване на профил за последващи посещения и т.н.)

Критерий 3:

Да са налице всички условията за качествен трафик, предвид целите на сайта.
Изисквания за отлична оценка:

 • Да са налице нужните изисквания за видимост на сайта в търсещите машини;
 • Да са налице характеристики за привличане, ангажиране и задържане на таргет потребителите, предвид целта на сайта;
 • Да са налице нужните инструменти за таргетиране и за ремаркетиране на таргет потребителите, предвид целта на сайта.

Критерий 4:

Да има качествено визуално съдържание.
Изисквания за отлична оценка:

 • Използвани са оптималните видове визуално съдържание, съобразно целите на сайта и създадените потребителски пътеки;
 • Налице е отлично визуално съдържание според целите на сайта в съответните секции/елементи
 • Визуалното съдържание да е консистентно с текстовото съдържание и да подсилва основната комуникация.

Критерий 5:

Да има качествено текстово съдържание.
Изисквания за отлична оценка:

 • Да e налице отличен копирайтинг (тип съдържание, стилистика, заглавия, текст) според целите на сайта в съответните секции/елементи. Ясно описани стойностно предложение и USP (Unique Sale Points - Изключително предложение за продажба);
 • Изпълняване на целите за създаване на познание и убеждение за покупка.
 • Да е налице безгрешен правопис.

Бонус критерий 1:

Прилага се маркетинг автоматизация, когато такава е приложима.
Изисквания за отлична оценка:

 • Когато е приложима маркетинг автоматизация - такава да е правилно приложена.
 • Чат ботове – в профила на социалните мрежи, сайта и където и приложимо.

Бонус критерий 2:

Добавена стойност, която сайтът носи на потребителя.
Изисквания за отлична оценка:

 • Наличие на допълнителни образователни и безплатни ресурси, напр. блог, подкаст, електронни книги, онлайн обучения и други, които спомагат за повишаване информираността на потребителя.

Програмиране

Code/Technologies quality

 • Наличие на грешки или други технически проблеми, които пречат на работата
 • Проверка за оптимизиране на скриптове, визуални елементи и други ресурси
 • Използват ли се нови подходящи технологии за реализация (Vue, React, Angular, Blazor и др.)
 • Използват ли се добри практики при реализацията
 • Наличен ли е CDN за сервиране на съдържанието или друг тип реализация за оптимизация
 • Валидация на форми и полета
 • Редирект и/или възможност за resubmit на форми
 • Наличие на системните страници за грешки и тяхната имплементация

Стабилност/Сигурност и Скорост

 • Наличие на SSL сертификат
 • Скорост на сайта/интерфейса и клиентско преживяване
 • Оценка за скорост и резултати спрямо Web Vitals, Google Speed Insights, Pingdom, Lighthouse, GTMetrix, и др. (преглед/анализ на отчетените проблеми)
 • Защита на системни ресурси и интерфейси от проникване и манипулация

UX/Ползваемост

 • Преглед и реализация на Мобилна/Респонсив/InstantPages/AMP версия
 • Валидация на форми и полета
 • Функционалност при търсене и преглед на ресурси
 • Структура и навигация в уеб сайта
 • Наличие на Cookie Policy и подходящо съобщение, отговарящо на изисквания и настройки

SEO

 • Www to Non-WWW and non-SSL to SSL redirections правилно направени
 • On-Page оптимизация на HTML и съдържанието
 • URL адреси (friendly urls) и структура
 • Преглед на Meta тагове и тяхното приложение в проекта
 • Наличие на микроформати и тяхната реализация
 • Проверка на добри практики за дефиниране на съдържанието

Мобилно приложение

Топ критерий - Полезност на приложението:

Какъв проблем решава приложението за потребителите. Релевантно ли е приложението като цяло и има ли смисъл да съществува мобилно приложение в този контекст.

1. UX, UI и дизайн на приложението

 • Леснота, интуитивност, приятност (easy of use, intuitive, joy of use) на приложението
 • Workflow, наличие на quick tour (ако е необходимо), яснота при отделните екрани, работата с тях, логичност и последователност на действията и интеракцията с приложението.
 • Съобразени ли са дизайна на приложението и елементите му с начина на употреба на мобилно приложение и добрите практики при разработка на mobile first дизайн.

2. Какви функционалности използва?

 • Използва ли адекватно функционалностите и технологиите на операционната система, устройството и другите свързани приложения.

3. Релевантност:

 • На посланията, текстовете, графичните и видео елементите спрямо аудиторията и целта
 • На пуш известията, комуникацията в тях и честота на известяване (ако е приложимо)

4. Performance

 • Скорост на зареждане и работа на приложението
 • Стабилност

Изисквания / насоки за презентация на проекта:

За да можем да оценим адекватно приложенията, молим участниците да подготвят презентация/представяне на проектите по следната структура, доколкото това е релевантно.

 1. Какъв е проблемът, който приложението решава и как достигнахте до решението да бъде разработено мобилно приложение?
 2. Какви са целите на приложението (бизнес/маркетинг или други)?
 3. Каква е целевата група потребители на приложението?
 4. Какъв подход използвахте при проектирането и разработката на приложението?
  1. Например: Проучвания, анализи, обратна връзка от клиенти и други източници
 5. До каква степен резултата постига целите от ваша гледна точка и какъв ноу-хау натрупахте с разработката му?

Регулаторното съответствие

Оценяването на регулаторното съответствие на сайтовете ще се реализира по следните критерии:

 • Наличие на политика за защита на личните данни, ако сайтът събира лични данни;
 • Наличие на съгласие за обработка на лични данни, ако сайтът събира лични данни;
 • Наличие на общи условия за използването му;
 • Наличие на текст за използване на cookies с бутон за съгласие;
 • Наличие на информация за собственика на сайта съгласно Закона за електронната търговия.