Критерии за оценяване Сайт на годината 2020

Представяме всички критерии за оценка в Сайт на годината 2020:

Критерии

 • Дизайн
 • Програмиране
 • Маркетинг
 • Мобилно приложение
 • Регулаторното съответствие

Дизайн

1. Общо графично представяне

Композиция, цвят, типография, формообразуване
Група от критерии фокусирани към оценка на визуалната страна на представения дизайн.

2. Навигация

Информационна архитектура
Критерии за оценка на ползваемостта, навигацията и реализацията им. Взема се в предвид и информационната архитектура и структура на сайта.

3. Качество и уместност на изображения 

Пиктограми / илюстрации / анимации
Оценка на изобразителния материал и употребата му в контекста на сайта и комуникационната тема

4. Качество на респонсив дизайна

Цялостна оценка за качеството на респонсив дизайна (или мобилна версия) от гледна точка на преформатиране на съдържанието, промяна на навигационните методи (ако е релевантно), четимост на информацията и ползваемост на устройства с докосване

5. Креативност, естетика, графичен характер

Адекватност спрямо темата
Група от критерии чиято цел е да се оцени цялостната концепция на дизайна на сайта спрямо актуалните тенденции и темата му. Високо се адмирира наличието на оригинален подход в създадения UX/UI

Програмиране

Code/Technologies quality

 • Наличие на грешки или други технически проблеми, които пречат на работата
 • Проверка за оптимизиране на скриптове, визуални елементи и други ресурси
 • Използват ли се нови подходящи технологии за реализация (Vue, React, Angular и др.)
 • Използват ли се добри практики при реализацията
 • Наличен ли е CDN за сервиране на съдържанието или друг тип реализация за оптимизация
 • Валидация на форми и полета
 • Наличие на системните страници за грешки и тяхната имплементация

Стабилност/Сигурност и Скорост

 • Наличие на SSL сертификат
 • Скорост на сайта/интерфейса и клиентско преживяване
 • Оценка за скорост и резултати спрямо Google Speed Insights, Pingdom, Lighthouse, GTMetrix, и др. (преглед/анализ на отчетените проблеми)
 • Защита на системни ресурси и интерфейси от проникване и манипулация

UX/Ползваемост

 • Преглед и реализация на Мобилна/Респонсив/InstantPages/AMP версия
 • Валидация на форми и полета
 • Функционалност при търсене и преглед на ресурси
 • Структура и навигация в уеб сайта

SEO

 • Www to Non-WWW and non-SSL to SSL redirections правилно направени
 • On-Page оптимизация на HTML и съдържанието
 • URL адреси (friendly urls) и структура
 • Преглед на Meta тагове и тяхното приложение в проекта
 • Наличие на микроформати и тяхната реализация
 • Проверка на добри практики за дефиниране на съдържанието

Маркетинг

Критерий 1:

Ясно да представя компанията/организацията и да има ясна маркетинг цел.
Тук изискванията за отлична оценка са:

 • Сайтът да дава оптимална представа за компанията/организацията;
 • Да е ясна маркетинг целта му;
 • Ясно да представя предлагания продукт/услуга.

Критерий 2:

Да има ясни основни цели за типовете потребители в даден момент и да са налице ясни потребителски пътеки.
Изисквания за отлична оценка:

 • Сайтът да осигурява постигането на целите на типовете потребители на етапите на взаимоотношения с компанията;
 • Сайтът да включва отлично изградени потребителски пътеки.

Критерий 3:

Да са налице всички условията за качествен трафик, предвид целите на сайта.
Изисквания за отлична оценка:

 • Да са налице нужните изисквания за видимост на сайта в търсещите машини;
 • Да са налице характеристики за привличане, ангажиране и задържане на таргет потребителите, предвид целта на сайта;
 • Да са налице нужните инструменти за таргетиране и за ремаркетиране на таргет потребителите, предвид целта на сайта.

Критерий 4:

Да има качествено визуално съдържание.
Изисквания за отлична оценка:

 • Използвани са оптималните видове визуално съдържание, съобразно целите на сайта и създадените потребителски пътеки;
 • Налице е отлично визуално съдържание според целите на сайта в съответните секции/елементи
 • Визуалното съдържание да е консистентно с текстовото съдържание и да подсилва основната комуникация.

Критерий 5:

Да има качествено текстово съдържание.
Изисквания за отлична оценка:

 • Да e налице отличен копирайтинг (тип съдържание, стилистика, заглавия, текст) според целите на сайта в съответните секции/елементи. Ясно описани стойностно предложение и USP (Unique Sale Points - Изключително предложение за продажба);
 • Да е налице безгрешен правопис.

Бонус критерий 1:

Да има заложена структура и съдържание, които да дадат ясни маркетинг сигнали, включително за постигане на целите.
Изисквания за отлична оценка:

 • Създадената структура и съдържание “по дизайн” осигуряват наличие на сигнали за постигане на маркетинг целите на сайта (например има ясни секции, в които потребителите се самосегментират на база на посещение и/или консумирано съдържание и дължина на потребителската пътека - нови потребители, заинтересовани потребители, ценово-чувствителни, advocates и пр.);
 • Да има ясни елементи (страници, бутони, форми и т.н.), указващи дали 100% таргет потребителите извършват 100% планираните действия с цел постигане 100% целите на сайта (на точните места да има точните конкретни елементи като подаване на форма за заявка, бутон за покана на други потребители да подкрепят например каузата, записване за актуални оферти, създаване на профил за последващи посещения и т.н.).

Бонус критерий 2:

Прилага се маркетинг автоматизация, когато такава е приложима.
Изисквания за отлична оценка:

 • Когато е приложима маркетинг автоматизация - такава да е правилно приложена.

Мобилно приложение

1. Потребителско преживяване

UX на приложението - flow на работата, наличие на quick tour, яснота при отделните екрани, работата с тях, логичност и последователност на действията и интеракцията с приложението

2. Полезност на приложението

Какви проблеми решава?

3. Какви функционалности използва?

Дали има отключване с биометрични данни, интеграция с камера или др., ако е релевантно за целта и работата на приложението.

4. Релевантност на:

посланията и текстовете спрямо аудиторията и целта (ако е приложимо)

5. Релевантност на:

пуш известията, послания и честота на известяване (ако е приложимо)

6. Интеграции с други приложения

Използва ли успешно интеграции с други приложения (напр. социални мрежи) - ако е приложимо

7. Скорост на отваряне

8. Дизайн 

Спазват ли се добрите практики и препоръки от Apple и Google:

 • Human Interface за iOS - вижте ръководството тук
 • Material Design за Google - вижте ръководството тук

Регулаторното съответствие

Оценяването на регулаторното съответствие на сайтовете ще се реализира по следните критерии:

 • Наличие на политика за защита на личните данни, ако сайтът събира лични данни;
 • Наличие на съгласие за обработка на лични данни, ако сайтът събира лични данни;
 • Наличие на общи условия за използването му;
 • Наличие на текст за използване на cookies с бутон за съгласие;
 • Наличие на информация за собственика на сайта съгласно Закона за електронната търговия.