Полезно

Критерии за оценка Сайт на годината 2022: Регулаторното съответствие

29.06.2022

Критерии за оценка Сайт на годината 2022: Регулаторното съответствие

Оценяването на регулаторното съответствие на сайтовете ще се реализира по следните критерии:

  • Наличие на политика за защита на личните данни, ако сайтът събира лични данни;
  • Наличие на съгласие за обработка на лични данни, ако сайтът събира лични данни;
  • Наличие на общи условия за използването му;
  • Наличие на текст за използване на cookies с бутон за съгласие;
  • Наличие на информация за собственика на сайта съгласно Закона за електронната търговия.