Сайт на годината

Полезно

/
/ Критерии за оценка Сайт на годината 2022: Дизайн

Критерии за оценка Сайт на годината 2022: Дизайн

20.06.2022

Критерии за оценка Сайт на годината 2022: Дизайн

Основни критерии

1. Визуален дизайн

Критерии фокусирани към оценка на визуалната страна на представения проект. Оценяват се композиция, цвят, типография, формообразуване, качество и уместност на изобразителния материал, последователност.

2. Ползваемост

Критерии насочени към оценка на ползваемостта (ефективност, ефикасност и удовлетворение) на представения проект. Оценяват се навигационни методи, информационна архитектура, потребителски пътеки и преживяване, интерактивен дизайн. Оценява се и качеството на респонсив дизайна: промяна на съдържанието, промяна на навигационните методи, четимост на информацията и ползваемост на устройства с докосване.

3. Творчески подход и концепция

Група от критерии, чиято цел е да се оцени цялостно творческият подход и концепция на проекта спрямо тенденциите в сферата и темата му. Оценяват се цялостна креативност, естетика, характер, адекватност спрямо темата, високо се адмирира наличието на оригинален подход.

Бонус критерии

1. Използване на българска кирилица

2. Внимание при представянето на текстово и таблично съдържание

3. Достъпност - коректна поддръжка на WCAG 2.1

Мисия

Мисията на Фондация за активно развитие на уеб и Конкурса Сайт на годината е да предоставяме платформа за развитие и подкрепа на уеб - агенции, компании, професионалисти, хора амбиции в нашата сфера.
Заедно градим среда и общност за по-качествени онлайн услуги за бизнеса и организациите в страната. Вдигаме летвата, даваме добрите примери, показваме, че може хубави проекти и инициативи да се случват и тук, в България.
Знаем, че заедно можем повече.