Сайт на годината

Гласуване Етап 2 жури

Мобилно приложение

В тази категория класирането в Етап 2 става по Крайна оценка.
Тя се формира като сума на 50% от оценката от Етап 1 и 50% от оценката от Етап 2.

No
Сайт
Брой 1 място
Брой 2 място
Брой 3 място
Брой 4 място
Брой 5 място
Оценка Етап 1
Оценка Етап 2
Крайна оценка
1
25
8
6
0
1
8.5000
1495
92.5000
2
13
20
3
2
2
7.9333
1285
82.6431
3
Kaldata.com - мобилни приложения
https://www.kaldata.com/?p=369763
0
5
15
10
10
6.8333
650
55.9056
4
2
4
13
13
8
6.1000
680
53.2425
5
66 Santase - Classic Card Game
https://radefffactory.com/Santase/
0
3
3
15
19
6.4333
490
48.5545