Сайт на годината

Гласуване Етап 2 жури

Личен сайт / блог

В тази категория класирането в Етап 2 става по Крайна оценка.
Тя се формира като сума на 50% от оценката от Етап 1 и 50% от оценката от Етап 2.

No
Сайт
Брой 1 място
Брой 2 място
Брой 3 място
Брой 4 място
Брой 5 място
Оценка Етап 1
Оценка Етап 2
Крайна оценка
1
26
7
0
1
7
8.5583
1460
92.7915
2
Мони Андонов - Бизнес консултации и услуги
https://moniandonov.com/
11
22
4
2
2
8.5750
1275
86.5394
3
Дани Белев - Магично забавление
https://danibelev.com/
2
7
22
8
2
6.7417
840
62.4756
4
Личен сайт на Боби Иванчев
https://bobbyivanchev.com/
1
1
12
21
6
6.4417
585
52.2427
5
Очилат свят
https://ochilatsvqt.com/
1
4
3
9
24
6.3833
555
50.9233