Сайт на годината

Гласуване Етап 2 жури

Сайт за онлайн услуги

В тази категория класирането в Етап 2 става по Крайна оценка.
Тя се формира като сума на 50% от оценката от Етап 1 и 50% от оценката от Етап 2.

No
Сайт
Брой 1 място
Брой 2 място
Брой 3 място
Брой 4 място
Брой 5 място
Оценка Етап 1
Оценка Етап 2
Крайна оценка
1
22
9
1
0
2
8.9333
1300
94.6665
2
БАКБ Чиста сметка
https://apply.bacb.bg/individual/
6
4
16
4
4
8.1083
790
70.9261
3
5
10
7
10
2
7.9583
785
69.9838
4
Е-Кантора
https://ekantora.bg/bg
0
7
4
14
9
7.9000
520
59.5000
5
1
4
6
6
17
7.6417
515
58.0162