Сайт на годината

Гласуване Етап 2 жури

Продуктов сайт

В тази категория класирането в Етап 2 става по Крайна оценка.
Тя се формира като сума на 50% от оценката от Етап 1 и 50% от оценката от Етап 2.

No
Сайт
Брой 1 място
Брой 2 място
Брой 3 място
Брой 4 място
Брой 5 място
Оценка Етап 1
Оценка Етап 2
Крайна оценка
1
19
10
4
2
1
9.4000
1265
97.0000
2
4
10
10
7
5
8.5750
800
74.4956
3
6
5
9
8
8
8.5000
760
72.5395
4
TYENT БЪЛГАРИЯ
https://tyentbulgaria.com/
4
7
5
14
6
8.3333
690
68.9392
5
3
4
8
5
16
8.5750
625
67.5786