Сайт на годината

Гласуване Етап 2 жури

Малък електронен магазин

В тази категория класирането в Етап 2 става по Крайна оценка.
Тя се формира като сума на 50% от оценката от Етап 1 и 50% от оценката от Етап 2.

No
Сайт
Брой 1 място
Брой 2 място
Брой 3 място
Брой 4 място
Брой 5 място
Оценка Етап 1
Оценка Етап 2
Крайна оценка
1
Черноморски Улов
https://blackseacatch.com/
19
10
5
2
2
8.9333
1295
94.6665
2
Земята на Траките
https://znt.bg/
12
11
8
3
4
8.7833
1100
86.3875
3
4
9
14
5
6
8.6500
840
75.6824
4
1
4
7
16
10
8.2750
565
63.1897
5
2
4
4
12
16
8.0333
570
62.1742